Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image

***
———-
***

1  G R U D N I A  2 0 1 5  G O D Z . 1 8.OO
(w Domu Literatury w Warszawie !)
DOM LITERATURY W ŁODZI
i STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W ŁODZI
zapraszają na prolog
IX FESTIWALU PULS LITERATURY
w programie:
1. PAMIĘCI ZDZISŁAWA JASKUŁY (1951-2015)
poety, tłumacza, reżysera, dyrektora Teatru Nowego w Łodzi
(m.in. projekcja filmu Jakuba Skoczenia
„Zdzisław Jaskuła, poeta z ulicy Wschodniej”)

2. SPOTKANIE Z LAUREATAMI

OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POETYCKICH IM. JACKA BIEREZINA :
URSZULĄ KULBACKĄ
autorką książek „Rdzenni mieszkańcy” (2012) i „ tanzen, tanzen” (2014)
(nominowaną do nagród NIKE 2013 i ORFEUSZ 2013)
i MICHAŁEM PRANKE autorem książki „b’ (2015)
prowadzenie
MARCIN ORLIŃSKI

3. KONCERT JAKUBA PAWLAKA
(Grand Prix 33. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu)

D O M  L I T E R A T U R Y  W  W A R S Z A W I E

u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i e ś c i e 8 7 / 8 9

1  G R U D N I A  2 0 1 5  G O D Z . 1 8.OO

***
———-
***

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com