Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image
Adam LIZAKOWSKI
Urodził się 24 grudnia 1956 roku w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Od 1981 roku przebywa poza granicami Polski. Debiutował kilkoma wierszami w warszawskim „Tygodniku Kulturalnym” (1980r.) u Tadeusza Nowaka. W latach 1993 – 1996 był wydawcą i redaktorem chicagowskiego pisma poetyckiego pt. „Dwa Końce Języka” oraz załlożycielem grupy poetyckiej „Niezapłacony Rent” w Chicago.
Były właściciel chicagowskiej księgarni „Golden Bookstore”, w której promował twórców z Polski i Chicago przez wiele lat. Jest tłumaczem poezji amerykañskiej m.in: Walta Whitmana, Langstona Hughesa, Carla Sandburga, chiñskiego filozofa Lao Tse oraz, średniowiecznego perskiego poety Rumiego. Także przełozył na język polski poezje Adriana Wiśnickiego, młodego poety (obecnie  już profesora literatury angielskiej) o polskich korzeniach, urodzonego w Chicago.Adam Lizakowski był kilkakrotnie nagradzany za swoją twórczość np. (tylko pierwsze miejsca): Golden Poetry Award – Sacramento. 1987 Golden Poetry Award – Sacramento. 1990 r. Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Marka Hłaski w Wiedniu. 1990 r. Miedzynarodowy Konkurs pt. Zachodnie losy Polaków im. gen. Stanisława Maczka na pamiętnik emigranta z lat 1939-1989, pierwsza nagroda za „Zapiski znad Zatoki San Francisco, w roku 1996. Nagroda Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich, (Kanada) przyznana za szczególne osiagnięcia w dziedzinie kultury polskiej /2001 r./. Adam Lizakowski otrzymał nagrodę za „całokształt twórczości poetyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem tomów „Złodzieje czereśni. Wiersze i poematy” oraz „Legenda o poszukiwaniu ojczyzny”, charakteryzujących się niezwykłą precyzją  słowa i stanowiących oryginalna, inspirującą artystycznie formę ekspresji dla wyrażenia pełnej skali doświadczeń emigracyjnej egzystencji”.

Honorowy członek i założyciel „Towarzystwa Dolnośląskiego ” w Chicago, nadany w  2001 r.

Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa, nadany przez Radę Miasta  w 2005 r.

Honorowy Obywatel Gminy Pieszyce tytuł nadany przez Radę Miasta i Gminy  w 2008 r.

Laureat Nagrody UNESCO, Warszawa, 2008 r.

A. Lizakowski jest autorem ponad dziesięciu książek m.in. prozy „Zapiski znad Zatoki San Francisco”, zbioru opowiadañ „Kuzyn Józef”, oraz poezji: „Złodzieje czereśni”, „Współczesny prymitywizm”, „Chicago miasto nadziei”, „Legenda o poszukiwaniu ojczyzny”,  W roky 2007  ukazał się tomik pt. „Dzieci gór sowich”,  sponsorowany m.in.przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Książka ta została ksiazką roku polskiego oddziału UNESCO w Warszawie w 2008 roku.

O jego twórczości pisali uznani krytycy i poeci różnych pokoleń: np. Czesław Miłosz, Kazimierz Braun, Janusz Drzewucki, Marek Skwarnicki, Wojciech A. Wierzewski, Adriana Szymańska, Beata Hebzda Sologub, Edward Zyman, Pawel Tański, Janusz Kryszak, Grażyna Drabik, Jacek Hilger, Stanisław Bereś, Alicja Wołowicz, Andrzej Jacyna, Zbigniew Andres, Mieczysław Orski, Stanisław Dłuski, Jerzy Sikora, Karol Maliszewski, Aleksander Fiut, Anna Frajlich -Zając, Wacław Iwaniuk, Izabela Joanna Bożek, Anna Kowalik, Artur Curyło, Jan Wolski.

Twórczość Lizakowskiego była tematem kilku prac magisterskich m.in. na uniwersytetach w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Wrocławiu,. Od roku 1991 poeta mieszka w Chicago. Uważamy jest przez literacką krytykę polską za jednego z najważniejszych poetów przebywających poza granicami Polski.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com