Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image
Andrzej SALNIKOW

(ur.22. 03. 1960. w Białymstoku). Polski poeta, dziennikarz, filozof. Absolwent LO z białoruskim językiem nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (1986). Pracował jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie(1986 – 1995). Był współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym (1991 – 1995) pisma literackiego „Fraza”. Jako poeta debiutował na jego łamach w 1993 r. Jako dziennikarz ogłosił w prasie m.in. około 50 artykułów poświęconych kulturze. Po długiej chorobie wrócił w 2008r. do aktywnego życia literackiego . Mieszka w Bielsku Podlaskim. Od 2014 r. członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Cyrylica”.

Ważniejsze publikacje: tomik poezji „Ptakodrzew czyli dojrzewanie”, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2010 r., str.65 ; książka z wierszami dla dzieci „Bielscy poeci dzieciom”(współautorstwo), Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,Bielsk Podlaski 2013 r., str.32 ; tomik poezji „Zasłuchanie”, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2014 r., str. 48
Wiersze w pismach literackich:

1. „Fraza”, 1993 r.,nr.3/4
2. „Fraza , 2001 r.,nr. 34
3. „Twórczość”, 2009 r.,nr. 7
4. „Twórczość”, 2013 r.,nr. 8

Jego wiersze są w antologii „Epea” – tom IX, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2010 r., a także w tomie X tej antologii z 2011 r. i tomie XII z 2013 r. Są też w almanachu „Bielskie spotkania z poezją”, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Bielsk Podlaski 2012 r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com