Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image
Bohdan SKARADZIŃSKI

(pseud. Jan Brzoza, Kazimierz Podlaski, ur. 5 stycznia 1931 w Osowcu nad Biebrzą, zm. 4 maja 2014 w Podkowie Leśnej), polski publicysta, pisarz i działacz społeczny.

W czasie nauki w liceum był dowódcą podziemnej organizacji młodzieżowej. W 1952 został aresztowany, następnie skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności, więziony we Wronkach i Raciborzu, wyszedł na wolność w 1956. W latach 1959-1980 był pracownikiem Biura Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej w Warszawie. W 1963 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w 1976 doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1965-1967 przebywał na kontrakcie w Bagdadzie, w latach 1979-1980 w Trypolisie (Libia).
Od 1959 współpracował z miesięcznikiem miesięcznika „Więź”, gdzie pisał na tematy historyczne, m.in. wraz ze Zdzisławem Szpakowskim prowadził dział „Z problemów najnowszej historii Polski”. Od 1970 był członkiem kolegium redakcyjnego pisma, w latach 1981-1983 zastępcą redaktora naczelnego, następnie członkiem rady redakcyjnej. W latach 70. został członkiem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Po 13 grudnia 1981 był jednym z założycieli i prezesem Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, współpracownikiem ks. Leona Kantorskiego. Organizował parafialne spotkania o tematyce historycznej, na których był również prelegentem, był inicjatorem „Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza”. Publikował w pismach II obiegu (m.in. Tygodnik Wojenny, Baza, Tygodnik Mazowsze, Przegląd Wiadomości Agencyjnych, Karta). W latach 1989-1991 redagował także dodatek do „Tygodnika Białostockiego” pt. „Sprawy Pobratymcze”. W latach 1993-2002 publikował na łamach „Więzi” stały felieton w rubryce „Uwaga na Wschód”. W swojej twórczości zajmował się historią Polski XX w. oraz relacjami Polaków z sąsiadami na Wschodzie.
W 1985 otrzymał Nagrodę Kulturalną „Solidarności” za książkę Białorusini, Litwini, Ukraińcy, a w 1989 Nagrodę im. Jerzego Łojka za książkę Polski rok 1919. W 2007 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (M.P. z 2007, poz. 596).
Mieszkał w Podkowie Leśnej.

Twórczość:

  • Z problemów najnowszej historii Polski: wrzesień 1939 (wybór publicystki historycznej zredagowany razem ze Zdzisławem Szpakowskim)
  • Wróżenie z piasku (Biblioteka „Więzi”-Znak 1973)
  • Białorusini, Litwini, Ukraińcy (pod pseud. Kazimierz Podlaski; II obieg – wyd. pt. Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach, Wyd. Słowo 1983, Przedświt 1984; Puls, Londyn 1985, ISBN 0-907587-19-4; „Głos Śląsko-Dąbrowski” Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 1986; „Kret” Ruch Społeczny „Solidarność” 1987; Versus 1990, ISBN 83-7045-004-0; wydanie w jęz. ukraińskim: Widnowa, Monachium 1986)
  • Korzenie naszego losu (Biblioteka „Więzi” 1985, ISBN 83-7006-066-8)
  • Polski rok 1919 (II obieg, Przedświt 1987; Polonia, Londyn 1988, ISBN 0-902352-67-9)
  • Dar polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego (pod pseud. Kazimierz Podlaski; Polonia, Londyn 1989)
  • Polskie lata 1919-1920. T. 1, Polski rok 1919 (Volumen 1993, ISBN 83-85218-46-7; seria: „O Wolność i Niepodległość”)
  • Polskie lata 1919-1920. T. 2, Sąd Boży (Volumen 1993, ISBN 83-85218-47-5; seria: „O Wolność i Niepodległość”)
  • Sąd Boży 1920 roku (Świat Książki 1995, ISBN 83-7129-825-0)
  • Uwaga na Wschód (przedm. Agnieszka Magdziak-Miszewska; Biblioteka „Więzi” 2007, ISBN 978-83-60356-13-5)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com