Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image
Zbigniew JAROSIŃSKI

(1946-2000) – polski pisarz; urodził się 21 marca 1946 roku w Warszawie, jako pierwszy syn Edwarda, inżyniera geodety i Stanisławy, z domu Poczytek, pracownicy biura projektowego. Po ukończeniu szkoły podstawowej przy ul. Wiktorskiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana studiował w latach 1964-1969 polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w seminarium magisterskim prof. Stefana Żółkiewskiego, a po tym jak zostało ono rozwiązane – w wyniku tzw. wydarzeń marcowych 1968 roku – w seminarium prof. Janiny Kulczyckiej-Saloni, u której napisał pracę magisterską na temat wczesnych powieści Elizy Orzeszkowej.

Już w czasie studiów rozpoczął intensywną działalność naukową jako uczestnik prac Warszawskiego Koła Polonistów, a od roku akademickiego 1967/1968 – jego przewodniczący. Toteż naturalną koleją rzeczy stał się zaraz po studiach pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN – najpierw, na krótko, Pracowni Psychosocjologii Literatury, następnie, od 1971 roku, Pracowni Literatury Współczesnej (na stanowisku starszego asystenta). W roku 1974 obronił pracę doktorską pt. Polska lewicowa myśl literacka lat 1918-1935, przygotowaną pod kierunkiem prof. Marii Janion, a opublikowaną, z powodów cenzuralnych, dopiero po blisko dziesięciu latach. Od kwietnia 1975 roku pracował na stanowisku adiunkta. Na posiedzeniu Rady Naukowej IBL PAN w dniu 9 listopada 1999 roku odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Nadwiślański socrealizm, która w tymże roku ukazała się w Wydawnictwie IBL PAN. O zatwierdzeniu  habilitacji dyrekcja Instytutu została poinformowana pismem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z kwietnia 2000 roku.

Zmarł 1 stycznia w wyniku niedokrwiennego udaru mózgu.

Twórczość:

  • Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975
  • Zbigniew Jarosiński, Nadwiślański socrealizm
  • Jan Tomkowski, Anna Nasiłowska, Grażyna Borkowska, Marek Zaleski, Hanna Kirchner, Anna Sobolewska, Małgorzata Baranowska, Andrzej Werner, Zygmunt Ziątek, Tomasz Burek, Marsin Piasecki, Stefan Szymutko, Lidia Burska, Zbigniew Jarosiński, Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: Kontynuacje
  • Jan Tomkowski, Anna Nasiłowska, Grażyna Borkowska, Anna Sobolewska, Małgorzata Baranowska, Andrzej Werner, Zygmunt Ziątek, Tomasz Burek, Lidia Burska, Zbigniew Jarosiński, Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: Następne pokolenie,

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com