Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image

Jesteśmy stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest organizacją pożytku publicznego. Utrzymujemy się ze składek i dobrowolnych darowizn sympatyków naszej działalności.

Potencjalnym sponsorom oferujemy:

  • Logo na wszystkich wydawnictwach OW SPP;
  • Wzmianka o sponsorowaniu naszej działalności w informacjach wysyłanych do mediów;
  • Odnośnik do Państwa strony WWW ze strony WWW Oddziału Warszawskiego SPP http://sppwarszawa.pl;
  • Jesteśmy też otwarci na inne propozycje.

Darowizny wykorzystane zostaną w celach statutowych, na które składają się:

  • Upowszechnianie kultury działanie na rzecz rozwoju życia literackiego, w tym także na rzecz współpracy z instytucjami i organizacjami artystycznymi, oświatowymi, naukowymi, tak w kraju jak i za granicą;
  • Zabieganie o wszechstronną pomoc materialną i prawną pisarzom i ich rodzinom;
  • Reprezentowanie zrzeszonych w nim pisarzy wobec władz, organizacji społecznych i innych instytucji;
  • Organizowanie domów pracy twórczej, bibliotek, archiwów, ośrodków dokumentacji;
  • Urządzanie dyskusji literackich i spotkań;

Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe Oddziału Warszawskiego: PKO BP 06 1020 1156 0000 7602 0058 1520 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”. W celu skorzystania z oferty prosimy o kontakt z sekretariatem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com